Motorola DP4801 EX ATEX Mototrbo VHF
1350 $
Двупосочното радио Motorola DP4801 Ex ATEX е ръчно радио с клас ATEX, което може да се използва в потенциално експлозивни работни среди за защита на работниците срещу заплахи като експлозивен газ, запалим прах или химически пари.
Motorola DP4801 EX ATEX Mototrbo UHF
1350 $
Двупосочното радио Motorola DP4801 Ex ATEX е ръчно радио с клас ATEX, което може да се използва в потенциално експлозивни работни среди за защита на работниците срещу заплахи като експлозивен газ, запалим прах или химически пари.
Цифрово радио Motorola DP4401e Mototrbo VHF
990 $
Motorola DP4401e предлага пълния пакет за квалифицирани професионалисти или организации, за които превъзходната свързаност, функциите за безопасност и подобрената производителност са ключови.