Uvjeti korištenja

UVJETI I ODREDBE INTERNET TRGOVINE

 

TS2.SHOP

 

§ 1

OPĆE ODREDBE

1.     Trgovina https://ts2.shop/hr/ posluje prema uvjetima navedenim u ovim Pravilima.

2.     Pravilnik propisuje uvjete za sklapanje i raskid Ugovora o prodaji proizvoda i postupak reklamacije, kao i vrste i opseg usluga koje Trgovina https://ts2.shop/hr/ pruža elektroničkim putem, pravila za pružanje tih usluga, uvjete za sklapanje i raskid ugovora. ugovori o pružanju elektroničkih usluga.

3.     Svaki Primatelj usluge, nakon poduzimanja koraka za korištenje elektroničkih usluga https://ts2.shop/hr/ trgovine, dužan je poštivati odredbe ovih Pravila.

4.     U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom, primjenjuju se sljedeće odredbe:

4.1.   Zakon o pružanju elektroničkih usluga od 18. srpnja 2002.

4.2.   Zakon o pravima potrošača od 30. svibnja 2014.

4.3.   Zakon o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova od 23. rujna 2016.

4.4.   Građanski zakonik od 23. travnja 1964. i druge relevantne odredbe poljskog zakona.

 

§ 2

DEFINICIJE SADRŽANE U PRAVILNICIMA

1.     KONTAKT OBRAZAC - obrazac dostupan na web stranici https://ts2.shop/hr/ koji vam omogućuje slanje poruke Davatelju usluge.

2.     OBLIK REGISTRACIJA – obrazac dostupan na web stranici https://ts2.shop/hr/ koji vam omogućuje stvaranje računa.

3.     OBLIK NARUDŽBE – obrazac dostupan na web stranici https://ts2.shop/hr/ za predaju Narudžbe.

4.     KLIJENT – Kupac koji namjerava sklopiti ili je sklopio Ugovor o prodaji s Prodavateljem.

5.     POTROŠAČ – fizička osoba koja s poduzetnikom obavlja pravni posao koji nije u neposrednoj vezi s njegovom poslovnom ili profesionalnom djelatnošću.

6.     RAČUN – označena individualnim imenom (login) i lozinkom, zbirka resursa u ICT sustavu Davatelja usluge, u kojoj se prikupljaju podaci Primatelja usluge, uključujući informacije o postavljenim Narudžbama.

7.     BILTEN - Elektronička usluga koja Primatelju usluge omogućuje pretplatu i primanje besplatnih informacija od Davatelja usluge u vezi Trgovine i proizvoda koji su u njoj dostupni na adresu e-pošte koju je naveo Primatelj usluge.

8.     PROIZVOD – pokretnina ili usluga dostupna u Trgovini, a koja je predmet Ugovora o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja.

9.     STATUT - ovim Pravilima Trgovine.

10.  TRGOVINA - Internetska trgovina Davatelja usluga koja radi na https://ts2.shop/hr/

11.  PRODAVAČ, , DAVATELJ USLUGA TS2 SPACE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU upisano u Registar poduzetnika od strane Okružnog suda glavnog grada Varšave Warszawa u Varšavi, 12. trgovački odjel Državnog sudskog registra pod brojem KRS: 0000635058, sjedište i adresa službe: Aleje Jerozolimskie 65/79, broj stana: 15.03, 00-697 Warszawa, NIP: 7010612151, REGON: 365328479, e -mail adresa (e-mail): [email protected], broj telefona: +48 223 645 800.

12.  UREĐENJE PRODAJNI – Ugovor o prodaji proizvoda sklopljen između Kupca i Prodavatelja putem Trgovine.

13.  SERVIS ELEKTRONIČKI – usluga koju Pružatelj usluge elektronički pruža primatelju usluge putem Trgovine.

14.  PRIMATELJ USLUGE – fizička osoba, pravna osoba ili organizacijska jedinica bez pravne osobnosti kojoj je zakonom priznata poslovna sposobnost korištenja Elektroničke usluge.

15.  NARUDŽBA - Izjava volje Kupca koja predstavlja ponudu za sklapanje Ugovora o prodaji proizvoda s Prodavateljem.

 

§ 3

INFORMACIJE O PROIZVODU I NARUDŽBI

1.     Trgovina https://ts2.shop/hr/ prodaje Proizvode putem interneta.

2.     Proizvodi ponuđeni u trgovini su novi, bez fizičkih i pravnih nedostataka i legalno su uvedeni na poljsko tržište.

3.     Informacije na web stranicama Trgovine ne predstavljaju ponudu u smislu zakona. Narudžbom Kupac daje ponudu za kupnju određenog Proizvoda pod uvjetima navedenim u njegovom opisu.

4.     Cijena proizvoda prikazana na web stranici Trgovine navedena je u poljskim zlotima (PLN) i uključuje sve komponente, uključujući PDV. U cijenu nisu uključeni troškovi dostave.

5.     Cijena Proizvoda prikazana na web stranici Trgovine je obvezujuća u trenutku podnošenja Narudžbe od strane Kupca. Ova se cijena neće mijenjati bez obzira na promjene cijena u Trgovini koje se mogu dogoditi u vezi s pojedinačnim proizvodima nakon što Kupac izvrši Narudžbu.

6.     Narudžbe se mogu izvršiti:

6.1  putem web stranice putem Narudžbenice (https://ts2.shop/hr/ Store) - 24 sata dnevno tijekom cijele godine,

6.2  putem e-maila na sljedeću adresu: [email protected]

6.3  putem telefona: +48 22 364 58 00.

7.     Kako bi izvršio narudžbu, kupac nije dužan registrirati račun u trgovini.

8.     Uvjet za podnošenje Narudžbe u Trgovini od strane Kupca je pročitati Pravilnik i prihvatiti njegove odredbe u trenutku podnošenja Narudžbe.

9.     Trgovina izvršava Narudžbe zaprimljene od ponedjeljka do petka u radno vrijeme trgovine, odnosno od 9:00 do 17:00 radnim danom. Narudžbe poslane radnim danima nakon 15:00 sati, subotom, nedjeljom i praznikom, smatrat će se sljedeći radni dan.

10.  Proizvodi na akciji (rasprodaji) imaju ograničeni broj komada te će se narudžbe za iste obrađivati redoslijedom zaprimanja do isteka zaliha pojedinog Proizvoda.

 

§ 4

SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

1.     Za sklapanje Ugovora o kupoprodaji potrebno je da Kupac unaprijed izvrši Narudžbu koristeći metode koje nudi Prodavatelj, u skladu sa § 3. točkama 6. i 8. Pravilnika.

2.     Nakon predaje Narudžbe, Prodavatelj odmah potvrđuje njezin primitak.

3.     Potvrda o prihvaćanju Narudžbe iz točke 2. ovog stavka obvezuje Kupca njegovom Narudžbom. Potvrda primitka Narudžbe vrši se slanjem e-maila.

4.     Potvrda primitka Narudžbe uključuje:

4.1.   potvrdu svih bitnih elemenata Narudžbe,

4.2.   obrazac za odustajanje od ugovora,

4.3.   ovog Pravilnika koji sadrži podatke o pravu na odustanak od ugovora.

5.     Po primitku elektroničke pošte iz točke 4. ovog stavka od strane Kupca, između Kupca i Prodavatelja sklapa se Ugovor o prodaji.

6.     Svaki Kupoprodajni ugovor bit će potvrđen dokazom o kupnji (računom ili PDV fakturom), koji će biti priložen proizvodu i/ili poslan e-poštom na e-mail adresu Kupca navedenu u Narudžbenici.

 

 

§ 5

METODE PLAČANJA

1.     Prodavatelj nudi sljedeće načine plaćanja:

1.1.   plaćanje tradicionalnom virmanom na žiro račun Prodavatelja,

1.2.   plaćanje putem elektroničkog sustava plaćanja (Przelewy24.pl, PayPal.com).

2.     U slučaju plaćanja klasičnim virmanom, uplatu treba izvršiti na broj žiro računa: 61 1140 1010 0000 4081 5300 1001 (mbank SA)  TS2 SPACE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, Aleje Jerozolimskie 65/79, poslovni br.: 15.03, 00-697 Varšava, NIP: 7010612151. U naslovu prijenosa upišite "Nalog br....".

3.     U slučaju plaćanja putem elektroničkog sustava plaćanja, Kupac plaćanje vrši prije početka izvršenja Narudžbe. Sustav elektroničkog plaćanja omogućuje plaćanje kreditnom karticom ili brzim prijenosom iz odabranih poljskih banaka.

4.     Kupac je dužan platiti cijenu iz Ugovora o prodaji u roku od 3 radna dana od dana njegovog sklapanja, osim ako Ugovorom o prodaji nije drugačije određeno.

5.     Proizvod će biti poslan tek nakon što je plaćen.

 

§ 6

CIJENA, DATUM I NAČINI ISPORUKE PROIZVODA

1.     Troškovi dostave Proizvoda koje snosi Kupac utvrđuju se u procesu zaprimanja Narudžbe i ovise o odabiru načina plaćanja i načinu dostave kupljenog Proizvoda.

2.     Datum isporuke proizvoda sastoji se od vremena dovršetka proizvoda i vremena isporuke proizvoda od strane prijevoznika:

2.1.   vrijeme dovršetka proizvoda je do 5 radnih dana od trenutka:

i)     knjiženje uplaćenih sredstava po Ugovoru o prodaji na račun Prodavatelja ili

b)     pozitivna autorizacija transakcije od strane sustava elektroničkog plaćanja,

2.2.   isporuka Proizvoda koji čine pokretne stvari od strane prijevoznika se odvija u roku koji je on prijavio, tj. do 5 radnih dana od trenutka slanja pošiljke (isporuka se vrši samo radnim danom, isključujući subote, nedjelje i praznike).

3.     Proizvodi kupljeni u Trgovini šalju se u Poljsku i inozemstvo putem Poczta Polska ili kurirske službe (DHL).

4.     Proizvode kupljene u Trgovini Kupac može osobno preuzeti uz prethodni e-mail ili telefonski kontakt.

 

§ 7

REKLAMACIJA NA PROIZVOD

1.     Jamstveni zahtjev.

1.1.   Svi proizvodi ponuđeni u Trgovini imaju jamstvo važeće na području Republike Poljske,

1.2.   jamstveni rok za Proizvode je 12 mjeseci i računa se od datuma isporuke Proizvoda Kupcu,

1.3.   dokument koji daje pravo na jamstvenu zaštitu je jamstveni list ili dokaz o kupnji,

1.4.   jamstvo ne isključuje prava potrošača i subjekata navedenih u § 10. Pravilnika, koja proizlaze iz jamstva za fizičke i pravne nedostatke proizvoda, kako je navedeno u Građanskom zakoniku.

2.     Jamstveni zahtjev.

2.1.   Osnova i opseg odgovornosti Prodavatelja prema Kupcu koji je Potrošač ili subjekt naveden u § 10 Pravilnika prema jamstvu koje pokriva fizičke i pravne nedostatke navedeni su u Građanskom zakoniku od 23. travnja 1964.,

2.2.   obavijesti o nedostacima proizvoda i podnošenje odgovarajućeg zahtjeva mogu se izvršiti putem e-maila na sljedeću adresu: [email protected] ili pisanim putem na adresu: Ts2 Space sp. z o.o Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Varšava,

2.3.   u gornjoj poruci u pisanom ili elektroničkom obliku navedite što više podataka i okolnosti u vezi s predmetom prigovora, posebice vrstu i datum nepravilnosti te kontakt podatke. Pružene informacije će uvelike olakšati i ubrzati razmatranje prigovora od strane Prodavatelja,

2.4.   za procjenu fizičkih nedostataka Proizvoda treba ga dostaviti na sljedeću adresu: Ts2 Space sp. z o.o Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Varšava,

2.5.   Prodavatelj će na zahtjev Kupca odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana podnošenja prigovora,

2.6.   u slučaju prigovora Kupca koji je Potrošač ili subjekt iz § 10. Pravilnika - nerazmatranje prigovora u roku od 14 dana od podnošenja jednako je njegovom razmatranju. U vezi s opravdanim prigovorom Kupca koji je Potrošač ili subjekt iz § 10. Pravilnika, Prodavatelj snosi troškove primitka, dostave i zamjene Proizvoda za proizvod bez nedostataka,

2.7.   odgovor na prigovor daje se na papiru ili drugom trajnom mediju, npr. e-mailom ili SMS porukom.

 

§ 8

PRAVO ODUSTANAK OD UGOVORA

1.     Podložno točki 10 ovog stavka, Kupac koji je ujedno i Potrošač ili subjekt iz § 10. Pravilnika, koji je sklopio ugovor na daljinu, može od istog odustati bez navođenja razloga podnošenjem odgovarajuće izjave u roku od 14 dana. Kako bi se ispunio ovaj rok, dovoljno je poslati izjavu o povlačenju iz ugovora koju dostavlja Trgovina.

2.     U slučaju odustajanja od ugovora, Ugovor o kupoprodaji smatra se ništetnim, a Kupac ili subjekt iz § 10. Pravilnika dužan je Proizvod vratiti Prodavatelju ili ga predati osobi ovlaštenoj od Prodavatelja. preuzeti odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je odustao od ugovora, osim ako Prodavatelj nije ponudio da sam preuzme Proizvod. Za poštivanje roka dovoljno je vratiti Proizvod prije njegovog isteka.

3.     U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora, proizvod treba vratiti na sljedeću adresu: Ts2 Space sp. z o.o Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Varšava.

4.     Potrošač ili subjekt iz § 10 Pravilnika odgovorni su za smanjenje vrijednosti proizvoda kao rezultat njegove uporabe na način koji nadilazi ono što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja proizvoda. . Kako bi se utvrdila priroda, karakteristike i funkcioniranje proizvoda, potrošač ili subjekt naveden u § 10. Pravilnika trebaju rukovati proizvodima i provjeravati ih samo na isti način kao što bi to mogli učiniti u stacionarnoj trgovini.

5.     Sukladno točkama 6. i 8. ovog stavka, Prodavatelj će vratiti vrijednost Proizvoda zajedno s troškovima njegove dostave koristeći isti način plaćanja koji je koristio Potrošač, osim ako Potrošač ili subjekt iz § 10. Uredbama je izričito dogovoreno drugačije vraćanje bez ikakvih troškova za njih. Sukladno točki 7. ovog stavka, povrat će se izvršiti odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka izjave Prodavatelja o odustajanju od Ugovora o prodaji.

6.     Ako je Potrošač ili subjekt naveden u § 10 Pravilnika odabrao način dostave Proizvoda koji nije najjeftiniji uobičajeni način dostave koji nudi Trgovina, Prodavatelj im nije dužan nadoknaditi dodatne troškove nastale zbog ih.

7.     Ako Prodavatelj nije ponudio preuzimanje Proizvoda od Kupca ili subjekta navedenog u § 10 Pravilnika, on može zadržati povrat uplata primljenih od Kupca sve dok artikl ne vrati ili isporuči Potrošač ili subjekt upućen u § 10. Pravilnika, dokaz o slanju natrag, ovisno o tome koji se događaj prvi dogodi.

8.     Potrošač ili subjekt iz § 10. Pravilnika, koji odstupa od Ugovora o prodaji, sukladno točki 1. ovog stavka, snosi samo troškove povrata Proizvoda Prodavatelju.

9.     Razdoblje od četrnaest dana u kojem se Potrošač ili subjekt iz § 10. Pravilnika može povući iz ugovora računa se od dana kada je Potrošač ili subjekt iz § 10. Pravilnika preuzeo proizvod u posjed , a kod usluge od dana sklapanja ugovora.

10.  Pravo na odustanak od ugovora na daljinu nema Potrošač ili subjekt iz § 10 Pravilnika u slučaju Ugovora o prodaji:

10.1  kod kojih je predmet usluge nemontažni predmet, izrađen prema specifikaciji potrošača ili koji služi za zadovoljenje njegovih individualnih potreba,

10.2  kod kojih je predmet usluge artikal dostavljen u zatvorenom paketu, koji se ne može vratiti nakon otvaranja paketa zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je paket otvoren nakon dostave,

10.3  kod kojih su predmet usluge artikli koji su zbog svoje prirode nakon isporuke neraskidivo povezani s drugim artiklima,

10.4  kod kojih je predmet usluge usluga, ako je Prodavatelj u cijelosti izvršio uslugu uz izričitu suglasnost Potrošača, koji je prije početka usluge upoznat da će nakon izvršenja usluge od strane Prodavatelja, gubi pravo na odustanak od ugovora,

10.5  kod kojih je predmet usluge artikal koji se brzo kvari ili ima kratak rok trajanja.

11.  Pravo odustajanja od Ugovora o prodaji imaju i Prodavatelj i Kupac u slučaju da druga ugovorna strana ne ispuni svoju obvezu u točno određenom roku.

 

§ 9

ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA POSLOVANJE (B2B)

1.     Ovaj stavak sadrži odredbe koje se odnose samo na poduzetnike koji nisu obuhvaćeni zaštitom koja proizlazi iz Zakona o pravima potrošača, iz § 10. Pravilnika..

2.     Prodavatelj ima pravo odustati od Ugovora o prodaji sklopljenog s Kupcem koji nije Potrošač u roku od 14 radnih dana od dana njegovog sklapanja. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora u ovom slučaju može se dogoditi bez navođenja razloga i ne dovodi do potraživanja od strane Kupca koji nije Potrošač prema Prodavatelju.

3.     Prodavatelj ima pravo ograničiti načine plaćanja koje Prodavatelj nudi kupcima koji nisu potrošači, uključujući zahtjev za plaćanje dijela ili cijele kupoprodajne cijene unaprijed, bez obzira na način plaćanja koji je kupac odabrao i činjenicu sklapanja kupoprodajnog ugovora. .

4.     Pogodnosti i tereti povezani s Proizvodom i rizik od slučajnog gubitka ili oštećenja Proizvoda prenose se na Kupca koji nije Potrošač kada Prodavatelj preda Proizvod prijevozniku. U tom slučaju Prodavatelj ne snosi odgovornost za gubitak, manjak ili oštećenje Proizvoda nastalo od trenutka preuzimanja Proizvoda na transport do njegove isporuke Kupcu, kao ni za kašnjenje u transportu pošiljke.

5.     Ukoliko se Proizvod šalje Kupcu putem prijevoznika, Kupac koji nije Potrošač dužan je pregledati pošiljku na vrijeme i na način koji je za takve pošiljke prihvaćen. Ukoliko utvrdi da je Proizvod izgubljen ili oštećen tijekom prijevoza, dužan je poduzeti sve radnje potrebne za utvrđivanje odgovornosti prijevoznika.

6.     Davatelj usluga može raskinuti ugovor o pružanju elektroničkih usluga s trenutnim učinkom i bez navođenja razloga slanjem obavijesti o raskidu primatelju usluge koji nije potrošač.

 

 

§ 10

ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA POSLOVANJE O PRAVIMA POTROŠAČA

1.     Poduzetnik koji obavlja obrt (ovaj stavak se ne odnosi na trgovačka društva) ima zaštitu propisanu Zakonom o pravima potrošača pod uvjetom da Ugovor o kupoprodaji sklopljen s Prodavateljem nije profesionalne naravi.

2.     Osoba koja obavlja djelatnost iz točke 1. ovoga stavka zaštićena je samo u dijelu:

2.1.   zabranjene ugovorne odredbe – tzv uvredljive klauzule,

2.2.   odgovornost prema jamstvu za fizičke i pravne nedostatke proizvoda, u skladu sa § 7 Pravilnika,

2.3.   pravo na odustanak od ugovora na daljinu, u skladu sa § 8. Pravilnika.

3.     Poduzetnik iz točke 1. ovoga stavka gubi prava iz zaštite potrošača ako je Ugovor o kupoprodaji sklopljen s Prodavateljem profesionalne naravi, što se ovjerava na temelju upisa poduzetnika u Središnji registar i informacije o gospodarskoj djelatnosti Republike Poljske, posebno šifre Poljske klasifikacije djelatnosti navedene u njemu.

4.     Poduzetnici iz točke 1. ovoga stavka nisu obuhvaćeni institucionalnom zaštitom koju za potrošače ostvaruju okružni pravobranitelji za prava potrošača kao i predsjednik Ureda za zaštitu tržišnog natjecanja i zaštitu potrošača.

 

§ 11

VRSTA I OPSEG ELEKTRONIČKIH USLUGA

1.     Pružatelj usluga omogućuje korištenje elektroničkih usluga putem trgovine, kao što su:

1.1.   sklapanje Ugovora o prodaji proizvoda,

1.2.   održavanje računa u trgovini,

1.3.   Bilten,

1.4.   slanje poruke putem kontakt forme.

2.     Pružanje Elektroničkih usluga Primateljima usluga u Trgovini odvija se pod uvjetima navedenim u Pravilniku.

3.     Pružatelj usluga ima pravo postavljati reklamni sadržaj na web stranicu Trgovine. Ovaj sadržaj sastavni je dio Trgovine i materijala predstavljenih u njoj.

 

§ 12

UVJETI ZA PRUŽANJE I SKLAPANJE UGOVORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH USLUGA

1.     Pružanje elektroničkih usluga navedenih u § 11. točki 1. Pravilnika od strane Davatelja usluga je besplatno.

2.     Razdoblje na koje se sklapa ugovor:

2.1.   ugovor o pružanju elektroničkih usluga koji se sastoji u omogućavanju podnošenja Narudžbi u Trgovini sklopljen je na određeno vrijeme i prestaje u trenutku predaje Narudžbe ili prestanka njezine predaje od strane Primatelja usluge,

2.2.   ugovor o pružanju elektroničkih usluga koje se sastoje u održavanju računa u trgovini sklapa se na neodređeno vrijeme. Sklapanje ugovora nastupa u trenutku slanja ispunjenog Prijavnog obrasca od strane Primatelja usluge,

2.3.   ugovor o pružanju elektroničkih usluga koje se sastoje u korištenju Newslettera sklapa se na neodređeno vrijeme,

2.4.   ugovor o pružanju elektroničkih usluga koji se sastoji u omogućavanju slanja poruka Davatelju usluge putem Kontakt obrasca sklapa se na određeno vrijeme i prestaje slanjem poruke ili prestankom slanja iste od strane Primatelja usluge.

3.     Tehnički uvjeti potrebni za suradnju s ICT sustavom koji koristi Pružatelj usluge:

3.1.   računalo (ili mobilni uređaj) s pristupom internetu,

3.2.   pristup e-pošti,

3.3.   Web-preglednik,

3.4.   omogućavanje kolačića i Javascripta u web pregledniku.

4.     Primatelj usluge je dužan koristiti Trgovinu na način u skladu sa zakonom i pristojnošću, vodeći računa o poštivanju osobnih prava i prava intelektualnog vlasništva trećih strana.

5.     Primatelj usluge je dužan unijeti podatke koji su u skladu s činjenicama.

6.     Primatelju usluge zabranjeno je pružanje nezakonitog sadržaja.

 

§ 13

PRIGOVORI VEZANI NA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH USLUGA

1.     Pritužbe vezane uz pružanje elektroničkih usluga putem Trgovine Kupac može podnijeti putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: [email protected]

2.     Molimo Vas da u navedenom e-mailu navedete što više podataka i okolnosti vezanih uz predmet prigovora, posebice vrstu i datum nepravilnosti te kontakt podatke. Pružene informacije će uvelike olakšati i ubrzati razmatranje prigovora od strane Pružatelja usluga.

3.     Razmatranje prigovora od strane Pružatelja usluga odvija se odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana obavijesti.

4.     Odgovor Pružatelja usluga na prigovor šalje se na e-mail adresu Kupca navedenu u prigovoru ili na drugi način koji je naveo Kupac.

 

§ 14

UVJETI ZA RASKID UGOVORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH USLUGA

1.     Raskid ugovora o pružanju elektroničkih usluga:

1.1.   Ugovor o pružanju Elektroničkih usluga trajne i neodređene prirode (vođenje računa, Newsletter) može se raskinuti,

1.2.   Kupac može raskinuti ugovor s trenutnim učinkom i bez navođenja razloga slanjem odgovarajuće izjave putem e-pošte na sljedeću adresu: [email protected]

1.3.   Davatelj usluga može raskinuti ugovor o pružanju Elektroničkih usluga kontinuirane i neodređene prirode u slučaju da Primatelj usluge krši Pravilnik, posebice kada pruža nezakonit sadržaj nakon neučinkovitog prethodnog zahtjeva za prestankom kršenja uz odgovarajući rok. U tom slučaju ugovor prestaje važiti protekom 7 dana od dana podnošenja izjave volje o raskidu (okazni rok),

1.4.   raskid dovodi do prestanka pravnog odnosa s učinkom za budućnost.

2.     Davatelj usluge i primatelj usluge mogu sporazumno raskinuti ugovor o pružanju elektroničkih usluga u bilo kojem trenutku.

 

§ 15

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

1.     Sav sadržaj objavljen na web stranici https://ts2.shop/hr/ zaštićen je autorskim pravom i (podložno § 15 točki 3 i elementi postavljeni od strane Primatelja usluga, koji se koriste na temelju licence, prijenosa autorskih prava ili poštene upotrebe) su u vlasništvu TS2 SPACE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU upisano u registar poduzetnika kod Okružnog suda za glavni grad Warszawa u Varšavi, 12. trgovački odjel Državnog sudskog registra pod brojem KRS: 0000635058, sjedište i adresa službe: Aleje Jerozolimskie 65/79, broj stana: 15.03, 00-697 Warszawa, NIP: 7010612151, REGON: 365328479. Kupac snosi punu odgovornost za štetu nastalu Davatelju usluge, a koja proizlazi iz korištenja bilo kojeg sadržaja web stranice https://ts2.shop/hr/ bez suglasnosti Davatelja usluge.

2.     Svako korištenje od bilo koga, bez izričitog pisanog pristanka Pružatelja usluga, bilo kojeg elementa koji čine sadržaj i sadržaj web stranice https://ts2.shop/hr/ predstavlja povredu autorskih prava Pružatelja usluga i rezultira građanskom i kaznenom odgovornošću.

3.     Svi trgovački nazivi, nazivi proizvoda, nazivi tvrtki i njihovi logotipi koji se koriste na web stranici Trgovine na https://ts2.shop/hr/ pripadaju njihovim vlasnicima i koriste se samo u svrhu identifikacije. Oni mogu biti registrirani zaštitni znakovi. Svi materijali, opisi i fotografije predstavljeni na web stranici trgovine na https://ts2.shop/hr/ koriste se u informativne svrhe.

 

§ 16

ZAVRŠNE ODREDBE

1.     Ugovori sklopljeni putem trgovine sklapaju se u skladu s poljskim zakonom.

2.     U slučaju neusklađenosti bilo kojeg dijela Pravilnika s važećim zakonom, relevantne odredbe poljskog zakona primjenjivat će se umjesto osporene odredbe Pravilnika.

3.     Eventualni sporovi proizašli iz Kupoprodajnih ugovora između Trgovine i Potrošača rješavat će se u prvom redu pregovorima, u namjeri mirnog rješavanja spora, vodeći računa o Zakonu o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova. Međutim, ako to ne bi bilo moguće ili bi bilo nezadovoljavajuće za bilo koju stranu, sporove će rješavati nadležni opći sud, sukladno točki 4. ovog stavka.

4.     Sudski sporovi:

4.1.   svi sporovi koji nastanu između Pružatelja usluge i Primatelja usluge (Klijenta) koji je također Potrošač ili subjekt naveden u §10 Pravilnika, podnijet će se nadležnim sudovima u skladu s odredbama Zakona o parničnom postupku 17. studenoga 1964.

4.2.   svi sporovi koji nastanu između Pružatelja usluge i Primatelja usluge (Klijenta) koji nije Potrošač, kako je navedeno u §9 Pravilnika, podnijet će se sudu nadležnom prema sjedištu Pružatelja usluge.

5.     Kupac koji je Potrošač također ima pravo koristiti izvansudsko rješavanje spora, posebice podnošenjem zahtjeva za posredovanje ili zahtjeva za razmatranje slučaja pred arbitražnim sudom nakon provedenog postupka prigovora (zahtjev može preuzeti s web stranice http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Popis stalnih potrošačkih arbitražnih sudova koji djeluju pri pokrajinskim inspektoratima trgovinske inspekcije dostupan je na web stranici: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Potrošač može koristiti i besplatnu pomoć kotarskog (općinskog) pravobranitelja za zaštitu potrošača ili društvene organizacije čija je zakonska zadaća zaštita potrošača. Izvansudsko ostvarivanje potraživanja nakon okončanja reklamacijskog postupka je besplatno.

6.     Kako bi se spor riješio mirnim putem, potrošač može, posebice, podnijeti pritužbu putem online platforme ODR (Online Dispute Resolution), dostupne na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.