Privātuma politika

TIEŠSAISTES VEIKALA KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

 

TS2.VEIKALS

 

1. §

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.     Ar interneta veikala https://ts2.shop/lv/ starpniecību savākto personas datu administrators ir TS2 SPACE Sabiedrība ar ierobežotu atbildību galvaspilsētas Varšavas rajona tiesa ir ierakstījusi uzņēmēju reģistrā Varšava Varšavā, Valsts tiesu reģistra 12. komercnodaļa ar KRS numuru: 0000635058, uzņēmējdarbības vieta un adrese: Aleje Jerozolimskie 65/79, dzīvokļa numurs: 15.03, 00-697 Warszawa, NIP: 7010612151, 7010612151 e-pasta adrese (e-pasts): [email protected], tālruņa numurs: +48 223 645 800, , turpmāk tekstā "Administrators" un vienlaikus arī "Pakalpojuma sniedzējs".

2.     Personas dati, ko Administrators apkopojis ar tīmekļa vietnes starpniecību, tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par bezmaksas šādu datu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), še turpmāk GDPR.

3.     Jebkuri vārdi vai izteicieni, kas rakstīti šīs Privātuma politikas saturā ar lielo burtu, ir jāsaprot saskaņā ar to definīciju, kas ietverta Interneta veikala https://ts2.shop/lv/ nolikumā.

 

2. §

APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU VEIDS, DATU VĀKŠANAS MĒRĶIS UN APJOMS

1.     APSTRĀDES MĒRĶIS UN JURIDISKAIS PAMATS. Administrators apstrādā veikala https://ts2.shop/lv/ Pakalpojuma saņēmēju personas datus šādos gadījumos:

1.1.   Konta reģistrēšana Veikalā, lai izveidotu individuālu kontu un pārvaldītu šo Kontu saskaņā ar Art. 6 sek. 1 lit. b) GDPR (līguma par elektronisko pakalpojumu sniegšanu izpilde saskaņā ar Veikala Nolikumu),

1.2.   Pasūtījuma veikšana Veikalā, lai izpildītu pārdošanas līgumu, saskaņā ar Art. 6 sek. 1 lit. b) GDPR (pārdošanas līguma izpilde),

1.3.   abonēt Biļetenu, lai elektroniski nosūtītu komerciālu informāciju. Personas dati tiek apstrādāti pēc atsevišķas piekrišanas izteikšanas saskaņā ar Art. 6 sek. 1 lit. a) GDPR,

1.4.   izmantojiet saziņas veidlapu, lai nosūtītu ziņojumu Administratoram saskaņā ar Art. 6 sek. 1 lit. f) GDPR (uzņēmēja likumīgās intereses).

2.     APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU VEIDS. Pakalpojuma saņēmējs nodrošina, ja:

2.1.   Konti: vārds un uzvārds, e-pasta adrese, dzimšanas datums.

2.2.   Pasūtījumi: vārds un uzvārds, adrese, NIP, e-pasta adrese, tālruņa numurs, PESEL numurs.

2.3.   Informatīvais izdevums: epasta adrese.

2.4.   Saziņas veidlapa: vārds, e-pasta adrese.

3.     PERSONAS DATU ARHIVĒŠANAS PERIODS. Pakalpojuma saņēmēju personas datus glabā Administrators:

3.1.   ja datu apstrādes pamats ir līguma izpilde, tik ilgi, cik nepieciešams līguma izpildei, un pēc tā laika uz laiku, kas atbilst pretenziju noilguma termiņam. Ja speciālais noteikums neparedz citādi, noilguma termiņš ir seši gadi, bet prasībām par periodiskiem pabalstiem un prasībām, kas saistītas ar saimnieciskās darbības veikšanu - trīs gadi.

3.2.   ja datu apstrādes pamats ir piekrišana, kamēr piekrišana nav atsaukta, un pēc piekrišanas atsaukšanas uz laiku, kas atbilst to prasību noilguma termiņam, kuras var celt Administrators un kuras var celt pret viņu . Ja speciālais noteikums neparedz citādi, noilguma termiņš ir seši gadi, bet prasībām par periodiskiem pabalstiem un prasībām, kas saistītas ar saimnieciskās darbības veikšanu - trīs gadi.

4.     Izmantojot Veikalu, var tikt lejupielādēta papildu informācija, jo īpaši: Klienta datoram piešķirtā IP adrese vai interneta pakalpojumu sniedzēja ārējā IP adrese, domēna nosaukums, pārlūkprogrammas veids, piekļuves laiks, operētājsistēmas veids.

5.     Pēc atsevišķas piekrišanas izteikšanas saskaņā ar Art. 6 sek. 1 lit. a) GDPR, datus var apstrādāt arī, lai elektroniski nosūtītu komerciālu informāciju vai veiktu tālruņa zvanus tiešā mārketinga nolūkos – attiecīgi saistībā ar Art. 10 sek. 2 2002. gada 18. jūlija Likuma par elektronisko pakalpojumu sniegšanu vai 1. panta 2. punktu. 172 sek. 2004. gada 16. jūlija likuma — Telekomunikāciju likuma 1. pantu, tostarp tos, kas vērsti profilēšanas rezultātā, ja Pakalpojuma saņēmējs ir devis atbilstošu piekrišanu.

6.     No Pakalpojuma saņēmējiem var tikt vākti arī navigācijas dati, tostarp informācija par saitēm un atsaucēm, uz kurām viņi nolemj noklikšķināt, vai citām Veikalā veiktajām darbībām. Šāda veida darbības juridiskais pamats ir Administratora likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), kas sastāv no elektroniski sniegto pakalpojumu izmantošanas atvieglošanas un šo pakalpojumu funkcionalitātes uzlabošanas.

7.     Personas datu sniegšana no Pakalpojuma saņēmēja puses ir brīvprātīga.

8.     Administrators īpaši rūpējas, lai aizsargātu datu subjektu intereses, un jo īpaši nodrošina, ka viņa savāktie dati ir:

8.1.   apstrādāts saskaņā ar likumu,

8.2.   savākti noteiktiem, likumīgiem mērķiem un netiek pakļauti turpmākai apstrādei, kas nav savienojama ar šiem mērķiem,

8.3.   faktiski pareizi un adekvāti attiecībā uz nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti, un glabāti tādā formā, kas ļauj identificēt personas, uz kurām tie attiecas, ne ilgāk, kā nepieciešams apstrādes mērķa sasniegšanai.

 

3. §

PERSONAS DATU SNIEGŠANA

1.     Pakalpojuma saņēmēju personas dati tiek nodoti pakalpojumu sniedzējiem, kurus Administrators izmanto, uzturot Veikalu, jo īpaši:

1.1.   subjektiem, kas piegādā Produktus,

1.2.   maksājumu sistēmu nodrošinātāji,

1.3.   grāmatvedības birojs,

1.4.   hostinga pakalpojumu sniedzēji,

1.5.   programmatūras nodrošinātāji, kas nodrošina uzņēmējdarbību,

1.6.   struktūras, kas nodrošina pasta sistēmu,

1.7.   programmatūras nodrošinātājs, kas nepieciešams tiešsaistes veikala vadīšanai.

2.     Šīs daļas 1. punktā minētie pakalpojumu sniedzēji, kuriem personas dati tiek nodoti atkarībā no līguma noteikumiem un apstākļiem vai ir pakļauti Administratora norādījumiem par datu apstrādes mērķiem un metodēm (apstrādes subjekti) vai neatkarīgi nosaka mērķus un to apstrādes metodes (administratori).

3.     Pakalpojuma saņēmēju personas dati tiek glabāti tikai Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), ievērojot Privātuma politikas 5.§ 5.punktu un 6.§.

 

4. §

TIESĪBAS UZ KONTROLI, PIEKĻUVI PAŠU DATIEM UN LABOJUMIEM

1.     Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tiesības labot, dzēst, ierobežot apstrādi, tiesības pārsūtīt datus, tiesības celt iebildumus, tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību, ir veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

2.     Klienta pieprasījuma juridiskais pamatojums:

2.1.   Piekļuve datiem - raksts 15 GDPR.

2.2.   Datu labošana - raksts 16 GDPR.

2.3.   Datu dzēšana (tā sauktās tiesības tikt aizmirstam) - raksts 17 GDPR.

2.4.   Apstrādes ierobežojums - raksts 18 GDPR.

2.5.   Datu pārsūtīšana - raksts 20 GDPR.

2.6.   Iebildums - raksts 21 GDPR

2.7.   Piekrišanas atsaukšana - raksts 7 sek. 3 GDPR.

3.     Lai īstenotu 2.punktā minētās tiesības, Jūs varat nosūtīt atbilstošu e-pastu uz šādu adresi: [email protected]

4.     Pakalpojuma saņēmēja tiesību gadījumā, kas izriet no minētajām tiesībām, Administrators izpilda pieprasījumu vai atsakās to izpildīt nekavējoties, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tā saņemšanas. Savukārt, ja pieprasījuma sarežģītības vai pieprasījumu skaita dēļ Administrators nevarēs izpildīt pieprasījumu mēneša laikā, viņš tos izpildīs nākamo divu mēnešu laikā, iepriekš informējot Pakalpojuma saņēmēju viena mēneša laikā. no pieprasījuma saņemšanas - par paredzēto termiņa pagarinājumu un tā iemesliem.

5.     Ja tiek konstatēts, ka personas datu apstrāde pārkāpj GDPR noteikumus, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības biroja prezidentam.

 

5. §

FAILI "SĪKDĒTAJIEM".

1.     Admin lapaizmanto failus"cepumi”.

2.     Failu instalēšana "cepumiIr nepieciešama pareizai pakalpojumu sniegšanai Veikala vietnē. Failos "cepumi" satur informāciju, kas nepieciešama vietnes pareizai darbībai, kā arī tie arī sniedz iespēju izstrādāt vispārīgu mājas lapas apmeklējumu statistiku.

3.     Vietnē tiek izmantoti divu veidu faili:cepumi": "sesija" un "pastāvīga".

3.1.   "Cepumi"Sesijas sīkfaili" ir pagaidu faili, kas tiek glabāti Klienta gala ierīcē līdz brīdim, kad tiek veikta atteikšanās (atstājot vietni).

3.2.   "Pastāvīgie" failicepumi" tiek glabāti Klienta gala ierīcē faila parametros norādīto laiku"cepumiVai līdz Pakalpojuma saņēmējs tos ir noņēmis.

4.     Šim nolūkam administrators izmanto savas sīkdatnes lai labāk izprastu, kā Pakalpojuma saņēmēji mijiedarbojas ar vietnes saturu. Datnēs tiek apkopota informācija par to, kā Klients izmanto vietni, par vietnes veidu, no kuras Klients tika novirzīts, kā arī par vietnes apmeklējumu skaitu un Klienta apmeklējuma laiku. Šī informācija nereģistrē konkrētus Pakalpojuma saņēmēja personas datus, bet tiek izmantota vietnes lietošanas statistikas apkopošanai.

5.     Administrators izmanto ārējās sīkdatnes uz vispārīgu un anonīmu statisku datu vākšana, izmantojot Google Analytics analītiskos rīkus (ārējo sīkfailu administrators: Google LLC. atrodas ASV).

6.     Sīkdatnes var izmantot arī reklāmas tīkli, jo īpaši Google tīkls, lai rādītu reklāmas, kas pielāgotas veidam, kādā Pakalpojuma saņēmējs izmanto Veikalu. Šim nolūkam viņi var saglabāt informāciju par Lietotāja navigācijas ceļu vai uzturēšanās laiku noteiktā lapā.

7.     Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības lemt par piekļuvi failiem "cepumiSavā datorā, iepriekš atlasot tās pārlūkprogrammas logā.  Detalizēta informācija par iespējām un veidiem, kā rīkoties ar failiem "cepumi" ir pieejami programmatūras (tīmekļa pārlūkprogrammas) iestatījumos.

 

6. §

PAPILDU PAKALPOJUMI, KAS SAISTĪTI AR LIETOTĀJA DARBĪBU VEIKALĀ

1.     Veikals izmanto t.s. sociālo tīklu vietņu sociālie spraudņi ("spraudņi"). Parādot https://ts2.shop/lv/ vietni, kurā ir šāds spraudnis, Klienta pārlūkprogramma izveidos tiešu savienojumu ar Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Google un YouTube serveriem.

2.     Spraudņa saturu konkrētais pakalpojumu sniedzējs pārsūta tieši uz Pakalpojuma saņēmēja pārlūkprogrammu un integrē ar vietni. Pateicoties šai integrācijai, pakalpojumu sniedzēji saņem informāciju, ka Klienta pārlūkprogramma ir parādījusi lapu ts2.veikals, pat tad, ja Pakalpojuma saņēmējam nav profila ar noteiktu pakalpojumu sniedzēju vai viņš pašlaik nav tajā pieteicies. Šādu informāciju (kopā ar Pakalpojuma saņēmēja IP adresi) pārlūkprogramma nosūta tieši uz konkrētā pakalpojuma sniedzēja serveri (daži serveri atrodas ASV) un tur glabājas.

3.     Ja Pakalpojuma saņēmējs piesakās kādā no iepriekš minētajām sociālo tīklu vietnēm, šis pakalpojumu sniedzējs varēs tieši piešķirt vietnes apmeklējumu. ts2.veikals uz Pakalpojuma saņēmēja profilu noteiktā sociālā tīkla vietnē.

4.     Ja Pakalpojuma saņēmējs izmanto noteiktu spraudni, piemēram, nospiežot pogu "Patīk" vai pogu "Share", attiecīgā informācija arī tiks nosūtīta tieši uz konkrētā pakalpojuma sniedzēja serveri un saglabāta tur.

5.     Ir aprakstīts datu vākšanas mērķis un apjoms un to turpmākā apstrāde un izmantošana, ko veic pakalpojumu sniedzēji, kā arī saziņas iespēja un Pakalpojuma saņēmēja tiesības šajā sakarā un iespēja veikt iestatījumus, lai aizsargātu Pakalpojuma saņēmēja privātumu. pakalpojumu sniedzēju privātuma politikā:

5.1.   https://www.facebook.com/policy.php

5.2.   https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

5.3.   https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

5.4.   https://help.twitter.com/en/rules-and-policies

5.5.   https://policies.google.com/privacy?hl=lv&gl=ZZ.

6.     Ja Pakalpojuma saņēmējs nevēlas, lai sociālo tīklu vietnes piešķirtu vietnes apmeklējumu laikā savāktos datus ts2.veikals tieši uz viņa profilu noteiktā tīmekļa vietnē pirms vietnes apmeklēšanas ts2.veikals ir jāiziet no šīs vietnes. Pakalpojuma saņēmējs var arī pilnībā novērst spraudņu ielādi vietnē, izmantojot atbilstošus pārlūkprogrammas paplašinājumus, piemēram, bloķējot skriptus, izmantojot "NoScript".

7.     Administrators savā vietnē izmanto atkārtotā mārketinga rīkus, t.i., Google Ads, tas ietver Google LLC sīkfailu izmantošanu Google Ads pakalpojumam. Sīkdatņu iestatījumu pārvaldības mehānisma ietvaros Pakalpojuma saņēmējam ir iespēja izlemt, vai Pakalpojuma sniedzējs attiecībā uz viņu varēs izmantot Google Ads (ārējo sīkfailu administrators: Google LLC., kas atrodas ASV).

 

7. §

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1.     Administrators izmanto tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu aizsardzību, kas atbilst apdraudējumiem un aizsargājamo datu kategorijām, un jo īpaši aizsargā datus pret nesankcionētu piekļuvi, nesankcionētas personas izņemšanu, apstrādi, pārkāpjot piemērojamos noteikumus un izmaiņas, zudumus. , bojājumi vai iznīcināšana.

2.     Administrators nodrošina atbilstošus tehniskos pasākumus, lai nepieļautu, ka nepilnvarotas personas iegūst un pārveido elektroniski nosūtītos personas datus.

3.     Jautājumos, uz kuriem neattiecas šī Privātuma politika, attiecīgi tiek piemēroti GDPR noteikumi un citi attiecīgie Polijas tiesību aktu noteikumi.