Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI SPLETNE TRGOVINE

 

TS2.SHOP

 

§ 1

SPLOŠNE DOLOČBE

1.     Skrbnik osebnih podatkov, zbranih preko spletne trgovine https://ts2.shop/si/, je TS2 SPACE DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO vpisana v register podjetnikov pri Okrožnem sodišču glavnega mesta Varšave Warszawa v Varšavi, 12. gospodarski oddelek državnega sodnega registra pod številko KRS: 0000635058, kraj poslovanja in naslov za storitve: Aleje Jerozolimskie 65/79, številka stanovanja: 15.03, 00-697 Warszawa, NIP: 7010612151, REGON: 365328479, elektronski naslov (e-mail): [email protected], telefonska številka: +48 223 645 800, , v nadaljevanju "skrbnik" in je hkrati "ponudnik storitev".

2.     Osebne podatke, ki jih upravljavec zbira preko spletnega mesta, obdelujemo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prosti premikanje takih podatkov in razveljavitev Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), v nadaljnjem besedilu GDPR.

3.     Vse besede ali izraze, ki so v vsebini tega pravilnika o zasebnosti napisani z veliko začetnico, je treba razumeti v skladu z njihovo definicijo v Pravilih spletne trgovine https://ts2.shop/si/.

 

§ 2

VRSTA OSEBNIH PODATKOV, KI SE OBDELUJEJO, NAMEN IN OBSEG ZBIRANJA PODATKOV

1.     NAMEN OBDELAVE IN PRAVNA PODLAGA. Upravitelj obdeluje osebne podatke prejemnikov storitev trgovine https://ts2.shop/si/ v primeru:

1.1.   registracijo računa v Trgovini, da ustvarite individualni račun in upravljate ta račun, v skladu s čl. 6 sekund 1 lit. b) GDPR (izvajanje pogodbe o opravljanju elektronskih storitev v skladu s Pravili trgovine),

1.2.   oddajo Naročila v Trgovini, za izvedbo kupoprodajne pogodbe, v skladu s čl. 6 sekund 1 lit. b) GDPR (izvajanje prodajne pogodbe),

1.3.   naročanje na glasilo za pošiljanje komercialnih informacij po elektronski poti. Osebni podatki se obdelujejo po podani ločeni privolitvi, v skladu s čl. 6 sekund 1 lit. a) GDPR,

1.4.   uporabite kontaktni obrazec za pošiljanje sporočila skrbniku, v skladu s čl. 6 sekund 1 lit. f) GDPR (legitimni interes podjetnika).

2.     VRSTA OSEBNIH PODATKOV, KI SE OBDELUJEJO. Prejemnik storitve zagotavlja v primeru:

2.1.   Računi: ime in priimek, e-naslov, datum rojstva.

2.2.   Naročila: ime in priimek, naslov, NIP, e-naslov, telefonska številka, številka PESEL.

2.3.   Glasilo: naslov elektronske pošte.

2.4.   Kontaktni obrazec: ime, e-poštni naslov.

3.     OBDOBJE ARHIVIRANJA OSEBNIH PODATKOV. Osebne podatke prejemnikov storitve upravljavec hrani:

3.1.   če je podlaga za obdelavo podatkov izpolnitev pogodbe, dokler je to potrebno za izvedbo pogodbe, po tem času pa za čas, ki ustreza roku zastaranja terjatev. Če posebna določba ne določa drugače, je zastaralni rok šest let, za terjatve občasnih prejemkov in terjatve v zvezi z opravljanjem dejavnosti pa tri leta.

3.2.   če je podlaga za obdelavo podatkov privolitev, dokler privolitev ni preklicana, po preklicu privolitve pa za čas, ki ustreza roku zastaranja zahtevkov, ki jih lahko uveljavlja upravljavec in se lahko uveljavljajo zoper njega. . Če posebna določba ne določa drugače, je zastaralni rok šest let, za terjatve občasnih prejemkov in terjatve v zvezi z opravljanjem dejavnosti pa tri leta.

4.     Pri uporabi trgovine se lahko prenesejo dodatne informacije, zlasti: naslov IP, dodeljen računalniku stranke ali zunanji naslov IP internetnega ponudnika, ime domene, vrsta brskalnika, čas dostopa, vrsta operacijskega sistema.

5.     Po podani ločeni privolitvi, v skladu s čl. 6 sekund 1 lit. a) GDPR se lahko podatki obdelujejo tudi za pošiljanje komercialnih informacij po elektronski poti ali telefoniranje za namene neposrednega trženja – oziroma v povezavi s čl. 10 sekund 2 Zakona z dne 18. julija 2002 o zagotavljanju elektronskih storitev ali čl. 172 sek. 1 zakona z dne 16. julija 2004 - Zakon o telekomunikacijah, vključno s tistimi, ki so usmerjeni kot rezultat profiliranja, pod pogojem, da je prejemnik storitve dal ustrezno soglasje.

6.     Navigacijski podatki se lahko zbirajo tudi od prejemnikov storitve, vključno z informacijami o povezavah in referencah, ki se jih odločijo klikniti, ali drugih dejavnostih, izvedenih v trgovini. Pravna podlaga za tovrstno dejavnost je zakoniti interes upravljavca (člen 6(1)(f) GDPR), ki sestoji iz olajšanja uporabe storitev, ki se zagotavljajo elektronsko, in izboljšanja funkcionalnosti teh storitev.

7.     Posredovanje osebnih podatkov s strani prejemnika storitve je prostovoljno.

8.     Upravljavec posebno skrbno varuje interese posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, zlasti pa zagotavlja, da so podatki, ki jih zbira:

8.1.   obdelani v skladu z zakonom,

8.2.   zbrani za določene, zakonite namene in niso predmet nadaljnje obdelave, ki ni združljiva s temi nameni,

8.3.   dejansko pravilni in ustrezni glede na namene, za katere se obdelujejo, in shranjeni v obliki, ki omogoča identifikacijo oseb, na katere se nanašajo, ne dlje, kot je potrebno za dosego namena obdelave.

 

§ 3

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

1.     Osebni podatki prejemnikov storitev se prenesejo na ponudnike storitev, ki jih upravljavec uporablja pri izvajanju trgovine, zlasti na:

1.1.   subjekti, ki dostavljajo izdelke,

1.2.   ponudniki plačilnih sistemov,

1.3.   računovodstvo,

1.4.   ponudniki gostovanja,

1.5.   ponudniki programske opreme za poslovanje,

1.6.   subjekti, ki zagotavljajo poštni sistem,

1.7.   ponudnik programske opreme, potreben za vodenje spletne trgovine.

2.     Ponudniki storitev iz 1. točke tega odstavka, katerim se osebni podatki posredujejo glede na pogodbene dogovore in okoliščine, ali so podvrženi navodilom upravljavca glede namena in načina obdelave podatkov (obdelovalci) ali samostojno določajo namene in metode njihove obdelave (skrbniki).

3.     Osebni podatki prejemnikov storitve so shranjeni samo v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) v skladu s § 5, točka 5 in § 6 Politike zasebnosti.

 

§ 4

PRAVICA DO NADZORA, DOSTOPA DO LASTNIH PODATKOV IN POPRAVKA

1.     Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, pravico do prenosa podatkov, pravico do ugovora, pravico do preklica privolitve kadarkoli, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki je bila narejena na podlagi soglasja pred njegovim preklicem.

2.     Pravna podlaga za zahtevo stranke:

2.1.   Dostop do podatkov - Članek 15 GDPR.

2.2.   Popravek podatkov - Članek 16 GDPR.

2.3.   Izbris podatkov (t.i. pravica do pozabe) - Članek 17 GDPR.

2.4.   Omejitev obdelave - Članek 18 GDPR.

2.5.   Prenos podatkov - Članek 20 GDPR.

2.6.   Ugovor - Članek 21 GDPR

2.7.   Preklic soglasja - Članek 7 sekund 3 GDPR.

3.     Za uveljavljanje pravic iz 2. točke lahko pošljete ustrezno elektronsko sporočilo na naslov: [email protected]

4.     V primeru upravičenosti prejemnika storitve, ki izhaja iz zgoraj navedenih pravic, upravljavec zahtevo izpolni ali zavrne takoj, vendar najkasneje v enem mesecu po prejemu. Če pa zaradi zapletenosti zahtevka ali števila zahtevkov Upravitelj zahtevku ne bo mogel ugoditi v enem mesecu, jim bo ugodil v naslednjih dveh mesecih in o tem predhodno obvestil prejemnika storitve v enem mesecu. prejema zahteve - o nameravanem podaljšanju roka in razlogih zanj.

5.     Če se ugotovi, da obdelava osebnih podatkov krši določbe GDPR, ima posameznik pravico vložiti pritožbo pri predsedniku Urada za varstvo osebnih podatkov.

 

§ 5

DATOTEKE »PIŠKOTKI«.

1.     Administratorska stranuporablja datoteke"piškotki”.

2.     Namestitev datotek "piškotkiJe potrebno za pravilno opravljanje storitev na spletni strani Trgovine. V datotekah "piškotki« vsebuje informacije, ki so potrebne za pravilno delovanje spletnega mesta ter nudijo tudi možnost razvoja splošne statistike obiska spletne strani.

3.     Na spletnem mestu se uporabljata dve vrsti datotek:piškotki«: »seja« in »stalno«.

3.1.   "Piškotki»Sejni piškotki« so začasne datoteke, ki so shranjene na strankini končni napravi do odjave (zapustitve spletne strani).

3.2.   "Trajne" datotekepiškotki" se shranijo v strankino končno napravo za čas, določen v parametrih datoteke "piškotki" ali dokler jih prejemnik storitve ne odstrani.

4.     Upravitelj za ta namen uporablja lastne piškotke za boljše razumevanje interakcije prejemnikov storitev z vsebino spletnega mesta. Datoteke zbirajo podatke o načinu uporabe spletnega mesta s strani kupca, o vrsti spletnega mesta, s katerega je bil preusmerjen ter o številu in času obiska spletnega mesta s strani kupca. Te informacije ne registrirajo posebnih osebnih podatkov prejemnika storitve, ampak se uporabljajo za zbiranje statistike uporabe spletne strani.

5.     Upravitelj uporablja zunanje piškotke do zbiranje splošnih in anonimnih statičnih podatkov preko analitičnih orodij Google Analytics (skrbnik zunanjih piškotkov: Google LLC. s sedežem v ZDA).

6.     Datoteke s piškotki lahko uporabljajo tudi oglaševalska omrežja, zlasti omrežje Google, za prikazovanje oglasov, prilagojenih načinu, na katerega prejemnik storitve uporablja trgovino. V ta namen lahko hranijo podatke o uporabnikovi navigacijski poti ali času zadrževanja na določeni strani.

7.     Prejemnik storitve ima pravico odločati o dostopu do datotek.piškotkiV računalnik tako, da jih vnaprej izberete v oknu brskalnika.  Podrobne informacije o možnostih in načinih ravnanja z datotekami "piškotki" so na voljo v nastavitvah programske opreme (spletni brskalnik).

 

§ 6

DODATNE STORITVE, POVEZANE Z AKTIVNOSTJO UPORABNIKA V TRGOVINI

1.     Trgovina uporablja t.i. družabni vtičniki ("vtičniki") spletnih mest za družabno mreženje. S prikazom spletnega mesta https://ts2.shop/si/, ki vsebuje tak vtičnik, bo brskalnik stranke vzpostavil neposredno povezavo s strežniki Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Google in YouTube.

2.     Ponudnik storitev prenese vsebino vtičnika neposredno v brskalnik prejemnika storitve in jo integrira s spletno stranjo. Zahvaljujoč tej integraciji ponudniki storitev prejmejo informacijo, da je strankin brskalnik prikazal stran https://ts2.shop/si/, tudi če prejemnik storitve nima profila pri določenem ponudniku storitev ali vanj trenutno ni prijavljen. Takšne informacije (skupaj z naslovom IP prejemnika storitve) brskalnik pošlje neposredno na strežnik danega ponudnika storitev (nekateri strežniki se nahajajo v ZDA) in jih tam shrani.

3.     Če se prejemnik storitve prijavi na eno od zgoraj navedenih družabnih omrežij, bo ta ponudnik storitve lahko neposredno dodelil obisk spletnega mesta https://ts2.shop/si/ v profil prejemnika storitve na danem spletnem mestu družbenega omrežja.

4.     Če prejemnik storitve uporabi dani vtičnik, na primer s klikom na gumb »Všeč mi je« ali gumb »Deli«, bodo ustrezni podatki prav tako poslani neposredno na strežnik danega ponudnika storitev in tam shranjeni.

5.     Opisani so namen in obseg zbiranja podatkov ter njihova nadaljnja obdelava in uporaba s strani ponudnikov storitev ter možnost kontaktiranja in pravice prejemnika storitev v zvezi s tem ter možnost izvajanja nastavitev za varovanje zasebnosti prejemnika storitev. v politiki zasebnosti ponudnikov storitev:

5.1.   https://www.facebook.com/policy.php

5.2.   https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

5.3.   https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

5.4.   https://help.twitter.com/en/rules-and-policies

5.5.   https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=ZZ.

6.     Če prejemnik storitve ne želi, da spletna mesta družbenih omrežij dodelijo podatke, zbrane med obiski spletnega mesta https://ts2.shop/si/ neposredno v njegov profil na določenem spletnem mestu, preden obišče spletno mesto https://ts2.shop/si/ se mora odjaviti s tega mesta. Prejemnik storitve lahko tudi popolnoma prepreči nalaganje vtičnikov na spletnem mestu z uporabo ustreznih razširitev za brskalnik, na primer z blokiranjem skriptov z uporabo "NoScript".

7.     Upravitelj na svoji spletni strani uporablja orodja za ponovno trženje, to je Google Ads, pri čemer gre za uporabo piškotkov Google LLC za storitev Google Ads. V okviru mehanizma za upravljanje nastavitev piškotkov ima prejemnik storitve možnost odločitve, ali bo ponudnik storitve lahko uporabljal Google Ads (skrbnik zunanjih piškotkov: Google LLC. s sedežem v ZDA) v zvezi z njim.

 

§ 7

KONČNE DOLOČBE

1.     Upravljavec s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zagotavlja varstvo obdelanih osebnih podatkov, ki ustreza nevarnostim in kategorijam varovanih podatkov, zlasti pa varuje podatke pred nepooblaščenim dostopom, odstranitvijo s strani nepooblaščene osebe, obdelavo v nasprotju z veljavnimi predpisi ter spremembo, izgubo. , poškodovanje ali uničenje.

2.     Upravljavec zagotavlja ustrezne tehnične ukrepe za preprečevanje pridobivanja in spreminjanja osebnih podatkov, poslanih v elektronski obliki, nepooblaščenim osebam.

3.     V zadevah, ki jih ta politika zasebnosti ne zajema, se ustrezno uporabljajo določbe GDPR in druge ustrezne določbe poljske zakonodaje.