Điều khoản và điều kiện sử dụng

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN

 

TS2.SHOP

 

§ 1

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1.     Cửa hàng https://ts2.shop/vn/ hoạt động theo các điều khoản được quy định trong các Quy định này.

2.     Quy định xác định các điều kiện để ký kết và chấm dứt Thỏa thuận mua bán sản phẩm và thủ tục khiếu nại, cũng như các loại và phạm vi dịch vụ được cung cấp bằng phương thức điện tử bởi Cửa hàng https://ts2.shop/vn/, quy tắc cung cấp các dịch vụ này, điều kiện để ký kết và chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ điện tử.

3.     Mỗi Người nhận Dịch vụ, khi thực hiện các bước để sử dụng Dịch vụ Điện tử của Cửa hàng https://ts2.shop/vn/, có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Quy định này.

4.     Đối với những vấn đề không được quy định trong Quy định này, các quy định sau đây sẽ được áp dụng:

4.1.   Đạo luật về cung cấp dịch vụ điện tử ngày 18 tháng 7 năm 2002,

4.2.   Đạo luật về Quyền của Người tiêu dùng ngày 30 tháng 5 năm 2014,

4.3.   Đạo luật về giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng ngoài tòa án ngày 23 tháng 9 năm 2016,

4.4.   Bộ luật Dân sự ngày 23 tháng 4 năm 1964 và các quy định khác có liên quan của pháp luật Ba Lan.

 

§ 2

CÁC ĐỊNH NGHĨA TRONG QUY ĐỊNH

1.     MÂU LIÊN HỆ - một biểu mẫu có sẵn trên trang web https://ts2.shop/vn/ cho phép bạn gửi tin nhắn đến Nhà cung cấp dịch vụ.

2.     HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ – một biểu mẫu có sẵn trên trang web https://ts2.shop/vn/ cho phép bạn tạo Tài khoản.

3.     HÌNH THỨC ĐƠN HÀNG – một biểu mẫu có sẵn trên trang web https://ts2.shop/vn/ để đặt hàng.

4.     KHÁCH HÀNG – một Khách hàng có ý định ký kết hoặc đã ký kết Thỏa thuận Mua bán với Người bán.

5.     KHÁCH HÀNG – một thể nhân thực hiện giao dịch pháp lý với doanh nhân không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hoặc nghề nghiệp của anh ta.

6.     TÀI KHOẢN – được đánh dấu bằng một tên riêng (đăng nhập) và mật khẩu, một tập hợp các tài nguyên trong hệ thống CNTT-TT của Nhà cung cấp dịch vụ, trong đó dữ liệu của Người nhận dịch vụ được thu thập, bao gồm thông tin về các Đơn đặt hàng đã đặt.

7.     BẢN TIN - Một Dịch vụ Điện tử cho phép Người nhận Dịch vụ đăng ký và nhận thông tin miễn phí từ Nhà cung cấp Dịch vụ về Cửa hàng và Sản phẩm có sẵn trong đó tới địa chỉ e-mail do Người nhận Dịch vụ cung cấp.

Số 8.     SẢN PHẨM – một mặt hàng di động hoặc dịch vụ có sẵn trong Cửa hàng, là đối tượng của Thỏa thuận bán hàng giữa Khách hàng và Người bán.

9.     ĐIỀU LUẬT - các Quy định này của Cửa hàng.

10.  CỬA HÀNG - Cửa hàng trực tuyến của Nhà cung cấp dịch vụ hoạt động tại https://ts2.shop/vn/

11.  NGƯỜI BÁN, , NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TS2 SPACE CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN được đưa vào Sổ đăng ký Doanh nhân bởi Tòa án Quận của Thủ đô Warsaw Warszawa ở Warsaw, Phòng Thương mại thứ 12 của Tòa án Quốc gia Đăng ký theo số KRS: 0000635058, địa điểm kinh doanh và địa chỉ cung cấp dịch vụ: Aleje Jerozolimskie 65/79, số căn hộ: 15.03, 00-697 Warszawa, NIP: 7010612151, REGON: 365328479, địa chỉ thư điện tử (e-mail): [email protected], số điện thoại: +48 223 645 800.

12.  SỰ SẮP XẾP BÁN HÀNG – Thỏa thuận mua bán sản phẩm được ký kết giữa Khách hàng và Người bán thông qua Cửa hàng.

13.  DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ – một dịch vụ được cung cấp dưới dạng điện tử bởi Nhà cung cấp dịch vụ cho Người nhận dịch vụ thông qua Cửa hàng.

14.  NGƯỜI NHẬN DỊCH VỤ – một thể nhân, pháp nhân hoặc đơn vị tổ chức không có tư cách pháp nhân được pháp luật cấp năng lực pháp lý khi sử dụng Dịch vụ điện tử.

15.  GỌI MÓN - Tuyên bố của Khách hàng về ý chí cấu thành đề nghị ký kết Hợp đồng Mua bán Sản phẩm với Người bán.

 

§ 3

THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ ĐẶT HÀNG

1.     Cửa hàng https://ts2.shop/vn/ bán Sản phẩm qua Internet.

2.     Các sản phẩm được cung cấp trong Cửa hàng là sản phẩm mới, không có khiếm khuyết về thể chất và pháp lý và đã được giới thiệu hợp pháp vào thị trường Ba Lan.

3.     Thông tin trên trang web của Cửa hàng không cấu thành một ưu đãi theo nghĩa của luật. Bằng cách đặt một Đơn hàng, Khách hàng gửi đề nghị mua một Sản phẩm cụ thể theo các điều kiện được chỉ định trong phần mô tả của nó.

4.     Giá của Sản phẩm hiển thị trên trang web của Cửa hàng được tính bằng đồng zloty của Ba Lan (PLN) và bao gồm tất cả các thành phần, bao gồm VAT. Giá trên chưa bao gồm chi phí giao hàng.

5.     Giá của Sản phẩm được hiển thị trên trang web của Cửa hàng là ràng buộc tại thời điểm Khách hàng đặt hàng. Giá này sẽ không thay đổi bất kể những thay đổi về giá trong Cửa hàng có thể xảy ra liên quan đến từng Sản phẩm sau khi Khách hàng đã đặt Đơn hàng.

6.     Đơn đặt hàng có thể được đặt:

6.1  thông qua trang web bằng Biểu mẫu đặt hàng (Cửa hàng https://ts2.shop/vn/) - 24 giờ một ngày trong suốt cả năm,

6.2  qua e-mail đến địa chỉ sau: [email protected]

6.3  qua điện thoại: +48 22 364 58 00.

7.     Để đặt hàng, Khách hàng không bắt buộc phải đăng ký Tài khoản trong Cửa hàng.

Số 8.     Điều kiện để Khách hàng đặt Đơn hàng trong Cửa hàng là đọc Quy định và chấp nhận các điều khoản của Quy định tại thời điểm đặt Đơn hàng.

9.     Cửa hàng thực hiện các Đơn hàng được đặt từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ làm việc của Cửa hàng, tức là từ 9:00 đến 17:00 vào các ngày làm việc. Đơn đặt hàng được đặt vào ngày làm việc sau 15:00, thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ sẽ được xem xét vào ngày làm việc tiếp theo.

10.  Các Sản phẩm đang được khuyến mại (giảm giá) có số lượng hạn chế và Đơn đặt hàng cho chúng sẽ được xử lý theo thứ tự nhận được cho đến khi hết hàng của một Sản phẩm nhất định.

 

§ 4

KẾT THÚC HỢP ĐỒNG MUA BÁN

1.     Để ký kết Thỏa thuận bán hàng, Khách hàng cần đặt hàng trước bằng các phương thức do Người bán cung cấp, theo § 3 điểm 6 và 8 của Quy định.

2.     Sau khi đặt Đơn hàng, Người bán ngay lập tức xác nhận việc nhận Đơn hàng.

3.     Việc xác nhận chấp nhận Đơn hàng nêu tại điểm 2 của đoạn này ràng buộc Khách hàng với Đơn hàng của mình. Việc xác nhận đã nhận được Đơn đặt hàng được thực hiện bằng cách gửi e-mail.

4.     Xác nhận đã nhận được Đơn đặt hàng bao gồm:

4.1.   xác nhận tất cả các yếu tố thiết yếu của Đơn đặt hàng,

4.2.   mẫu đơn rút hợp đồng,

4.3.   các Quy định này có chứa thông tin về quyền rút khỏi hợp đồng.

5.     Khi Khách hàng nhận được e-mail được đề cập tại điểm 4 của đoạn này, Thỏa thuận mua bán được ký kết giữa Khách hàng và Người bán.

6.     Mỗi Thỏa thuận bán hàng sẽ được xác nhận bằng bằng chứng mua hàng (biên lai hoặc hóa đơn VAT), sẽ được đính kèm với Sản phẩm và/hoặc gửi qua e-mail đến địa chỉ e-mail của Khách hàng được cung cấp trong Mẫu đơn đặt hàng.

 

 

§ 5

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.     Người bán cung cấp các phương thức thanh toán sau:

1.1.   thanh toán bằng chuyển khoản truyền thống vào tài khoản ngân hàng của Người bán,

1.2.   thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử (Przelewy24.pl, PayPal.com).

2.     Trong trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản truyền thống, thanh toán phải được thực hiện vào số tài khoản ngân hàng: 61 1140 1010 0000 4081 5300 1001 (mbank SA)  TS2 SPACE CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, Aleje Jerozolimskie 65/79, cơ sở số: 15.03, 00-697 Warsaw, NIP: 7010612151. Ở tiêu đề chuyển khoản ghi "Số đơn hàng....".

3.     Trong trường hợp thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử, Khách hàng thực hiện thanh toán trước khi bắt đầu thực hiện Đơn hàng. Hệ thống thanh toán điện tử cho phép bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản nhanh từ các ngân hàng Ba Lan được chọn.

4.     Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán giá theo Thỏa thuận bán hàng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ký kết, trừ khi Thỏa thuận bán hàng quy định khác.

5.     Sản phẩm sẽ chỉ được gửi sau khi đã được thanh toán.

 

§ 6

CHI PHÍ, NGÀY VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG SẢN PHẨM

1.     Chi phí giao Sản phẩm do Khách hàng chi trả, được xác định trong quá trình Đặt hàng và phụ thuộc vào lựa chọn phương thức thanh toán và phương thức giao Sản phẩm đã mua.

2.     Ngày giao Sản phẩm bao gồm thời gian hoàn thành Sản phẩm và thời gian giao Sản phẩm bởi nhà vận chuyển:

2.1.   thời gian hoàn thành Sản phẩm tối đa là 5 ngày làm việc kể từ thời điểm:

và)     gửi số tiền được thanh toán theo Thỏa thuận bán hàng vào tài khoản của Người bán hoặc

b)     ủy quyền giao dịch tích cực bởi hệ thống thanh toán điện tử,

2.2.   việc giao Sản phẩm cấu thành động sản bởi người vận chuyển diễn ra trong khoảng thời gian do người vận chuyển khai báo, tức là tối đa 5 ngày làm việc kể từ thời điểm gửi lô hàng (việc giao hàng chỉ diễn ra vào các ngày làm việc, trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ).

3.     Các sản phẩm mua trong Cửa hàng được gửi ở Ba Lan và nước ngoài thông qua Poczta Polska hoặc công ty chuyển phát nhanh (DHL).

4.     Các sản phẩm được mua trong Cửa hàng có thể được Khách hàng đến nhận trực tiếp sau khi liên hệ qua email hoặc điện thoại trước đó.

 

§ 7

KHIẾU NẠI SẢN PHẨM

1.     Yêu cầu bảo hành.

1.1.   Tất cả các Sản phẩm được cung cấp trong Cửa hàng đều có bảo hành hợp lệ trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan,

1.2.   Thời hạn bảo hành Sản phẩm là 12 tháng và được tính kể từ ngày bàn giao Sản phẩm cho Khách hàng,

1.3.   tài liệu cho phép bảo hành là thẻ bảo hành hoặc bằng chứng mua hàng,

1.4.   bảo hành không loại trừ các quyền của Người tiêu dùng và các thực thể được đề cập trong § 10 của Quy định, phát sinh từ việc bảo hành đối với các khiếm khuyết về thể chất và pháp lý của Sản phẩm, như được quy định trong Bộ luật Dân sự.

2.     Yêu cầu bảo hành.

2.1.   Cơ sở và phạm vi trách nhiệm của Bên bán đối với Khách hàng là Người tiêu dùng hoặc thực thể được đề cập trong § 10 của Quy định theo bảo hành đối với các khiếm khuyết về thể chất và pháp lý được quy định trong Bộ luật Dân sự ngày 23 tháng 4 năm 1964,

2.2.   thông báo về lỗi liên quan đến Sản phẩm và việc gửi yêu cầu có liên quan có thể được thực hiện qua e-mail đến địa chỉ sau: [email protected] hoặc bằng văn bản đến địa chỉ sau: Ts2 Space sp. z o.o Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw,

2.3.   trong thông báo ở trên dưới dạng văn bản hoặc điện tử, vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin và hoàn cảnh liên quan đến chủ đề khiếu nại càng tốt, đặc biệt là loại và ngày xảy ra vi phạm cũng như chi tiết liên hệ. Thông tin được cung cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi và đẩy nhanh quá trình xem xét khiếu nại của Người bán,

2.4.   để đánh giá các lỗi vật lý của Sản phẩm, nó phải được gửi đến địa chỉ sau: Ts2 Space sp. z o.o Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw,

2.5.   Người bán sẽ phản hồi yêu cầu của Khách hàng ngay lập tức, chậm nhất là trong vòng 14 ngày kể từ ngày gửi khiếu nại,

2.6.   trong trường hợp khiếu nại từ Khách hàng là Người tiêu dùng hoặc tổ chức được đề cập trong § 10 của Quy định - việc không xem xét khiếu nại trong vòng 14 ngày kể từ ngày gửi cũng tương đương với việc xem xét khiếu nại đó. Liên quan đến khiếu nại chính đáng của Khách hàng là Người tiêu dùng hoặc thực thể được đề cập trong § 10 của Quy định, Người bán sẽ chi trả các chi phí nhận, giao và thay thế Sản phẩm bằng một Sản phẩm không có khuyết tật,

2.7.   phản hồi cho khiếu nại được cung cấp trên giấy hoặc phương tiện lâu bền khác, ví dụ: e-mail hoặc tin nhắn văn bản.

 

§ số 8

QUYỀN RÚT KHỎI HỢP ĐỒNG

1.     Theo điểm 10 của đoạn này, Khách hàng đồng thời là Người tiêu dùng hoặc thực thể được đề cập trong § 10 của Quy định, người đã ký kết hợp đồng từ xa, có thể rút khỏi hợp đồng đó mà không cần đưa ra lý do bằng cách gửi tuyên bố có liên quan trong vòng 14 ngày. Để đáp ứng thời hạn này, việc gửi tuyên bố rút khỏi hợp đồng do Cửa hàng cung cấp là đủ.

2.     Trong trường hợp rút khỏi hợp đồng, Hợp đồng mua bán bị coi là vô hiệu và Người tiêu dùng hoặc tổ chức được đề cập trong § 10 của Quy định có nghĩa vụ trả lại Sản phẩm cho Người bán hoặc giao Sản phẩm cho người được Người bán ủy quyền để nhận nó ngay lập tức, nhưng không quá 14 ngày kể từ ngày anh ta rút khỏi hợp đồng, trừ khi Người bán đề nghị tự mình nhận Sản phẩm. Để đáp ứng thời hạn, việc gửi lại Sản phẩm trước khi hết hạn là đủ.

3.     Trong trường hợp rút khỏi Thỏa thuận bán hàng, Sản phẩm sẽ được trả lại cho địa chỉ sau: Ts2 Space sp. z o.o Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw.

4.     Người tiêu dùng hoặc tổ chức được đề cập trong § 10 của Quy định phải chịu trách nhiệm về việc giảm giá trị của Sản phẩm do sử dụng Sản phẩm theo cách vượt quá những gì cần thiết để thiết lập bản chất, đặc điểm và chức năng của Sản phẩm . Để xác định bản chất, đặc điểm và chức năng của Sản phẩm, Người tiêu dùng hoặc tổ chức được đề cập trong § 10 của Quy định chỉ nên xử lý và kiểm tra Sản phẩm theo cách giống như cách họ có thể làm trong cửa hàng văn phòng phẩm.

5.     Theo điểm 6 và 8 của đoạn này, Người bán sẽ hoàn lại giá trị của Sản phẩm cùng với chi phí giao hàng bằng cách sử dụng cùng một phương thức thanh toán mà Người tiêu dùng sử dụng, trừ khi Người tiêu dùng hoặc tổ chức được đề cập trong § 10 của các Quy định đã đồng ý rõ ràng nếu không sẽ trả lại miễn phí cho họ. Theo điểm 7 của đoạn này, việc trả lại sẽ diễn ra ngay lập tức và chậm nhất là trong vòng 14 ngày kể từ ngày Người bán nhận được tuyên bố rút khỏi Thỏa thuận mua bán.

6.     Nếu Người tiêu dùng hoặc tổ chức được đề cập trong § 10 của Quy định đã chọn phương thức giao Sản phẩm khác với phương thức giao hàng thông thường rẻ nhất do Cửa hàng cung cấp, Người bán không có nghĩa vụ hoàn trả cho họ các chi phí bổ sung phát sinh bởi họ.

7.     Nếu Người bán không đề nghị nhận Sản phẩm từ Người tiêu dùng hoặc tổ chức được đề cập trong § 10 của Quy định, thì Người bán có thể giữ lại khoản hoàn trả các khoản thanh toán đã nhận từ Người tiêu dùng cho đến khi Người tiêu dùng hoặc tổ chức được giới thiệu trả lại hoặc giao hàng đến trong § 10 của Quy định, bằng chứng gửi lại, tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước.

Số 8.     Người tiêu dùng hoặc tổ chức được đề cập trong § 10 của Quy định, rút khỏi Thỏa thuận bán hàng, theo điểm 1 của đoạn này, chỉ chịu chi phí trả lại Sản phẩm cho Người bán.

9.     Khoảng thời gian mười bốn ngày mà Người tiêu dùng hoặc tổ chức được đề cập trong § 10 của Quy định có thể rút khỏi hợp đồng được tính kể từ ngày mà Người tiêu dùng hoặc tổ chức được đề cập trong § 10 của Quy định sở hữu Sản phẩm , và trong trường hợp dịch vụ kể từ ngày ký kết hợp đồng.

10.  Người tiêu dùng hoặc tổ chức được đề cập trong § 10 của Quy định không có quyền rút lại hợp đồng từ xa trong trường hợp Thỏa thuận mua bán:

10.1  trong đó đối tượng của dịch vụ là một mặt hàng không đúc sẵn, được sản xuất theo thông số kỹ thuật của người tiêu dùng hoặc phục vụ để đáp ứng nhu cầu cá nhân của anh ta,

10.2  trong đó đối tượng của dịch vụ là một mặt hàng được giao trong một gói niêm phong, không thể trả lại sau khi mở gói vì lý do bảo vệ sức khỏe hoặc vệ sinh, nếu gói đã được mở sau khi giao,

10.3  trong đó đối tượng của dịch vụ là những vật phẩm do bản chất của chúng có mối liên hệ không thể tách rời với các vật phẩm khác sau khi giao hàng,

10.4  trong đó đối tượng của dịch vụ là một dịch vụ, nếu Người bán đã thực hiện đầy đủ dịch vụ với sự đồng ý rõ ràng của Người tiêu dùng, người đã được thông báo trước khi bắt đầu dịch vụ rằng sau khi Người bán thực hiện dịch vụ, anh ta sẽ mất quyền rút khỏi hợp đồng,

10,5  trong đó đối tượng của dịch vụ là mặt hàng mau hư hỏng hoặc thời hạn sử dụng ngắn.

11.  Quyền rút khỏi Thỏa thuận bán hàng được trao cho cả Người bán và Khách hàng trong trường hợp bên kia không thực hiện được nghĩa vụ của mình trong một khoảng thời gian được chỉ định nghiêm ngặt.

 

§ 9

QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP (B2B)

1.     Đoạn này bao gồm các điều khoản chỉ liên quan đến các doanh nhân không được bảo vệ theo Đạo luật về Quyền của Người tiêu dùng, được đề cập trong § 10 của Quy định.

2.     Người bán có quyền rút khỏi Thỏa thuận bán hàng được ký kết với Khách hàng không phải là Người tiêu dùng trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày ký kết. Việc rút khỏi Thỏa thuận bán hàng trong trường hợp này có thể diễn ra mà không đưa ra lý do và không làm phát sinh bất kỳ khiếu nại nào từ phía Khách hàng không phải là Người tiêu dùng đối với Người bán.

3.     Người bán có quyền hạn chế các phương thức thanh toán do Người bán cung cấp cho Khách hàng không phải là Người tiêu dùng, bao gồm yêu cầu thanh toán trước một phần hoặc toàn bộ giá bán, bất kể phương thức thanh toán do Khách hàng chọn và thực tế là đã ký kết Thỏa thuận mua bán. .

4.     Các lợi ích và gánh nặng liên quan đến Sản phẩm và rủi ro mất mát hoặc hư hỏng do tai nạn đối với Sản phẩm được chuyển cho Khách hàng không phải là Người tiêu dùng khi Người bán giao Sản phẩm cho nhà vận chuyển. Trong trường hợp như vậy, Người bán sẽ không chịu trách nhiệm về mất mát, thiếu hụt hoặc hư hỏng đối với Sản phẩm phát sinh từ thời điểm nhận Sản phẩm để vận chuyển cho đến khi giao Sản phẩm cho Khách hàng, cũng như đối với sự chậm trễ trong quá trình vận chuyển lô hàng.

5.     Nếu Sản phẩm được gửi đến Khách hàng thông qua một hãng vận chuyển, thì Khách hàng không phải là Người tiêu dùng có nghĩa vụ kiểm tra lô hàng kịp thời và theo cách thức được chấp nhận đối với các lô hàng đó. Nếu anh ta phát hiện ra rằng Sản phẩm đã bị mất hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển, anh ta có nghĩa vụ thực hiện mọi hành động cần thiết để xác định trách nhiệm pháp lý của người vận chuyển.

6.     Nhà cung cấp dịch vụ có thể chấm dứt hợp đồng cung cấp Dịch vụ điện tử có hiệu lực ngay lập tức và không cần đưa ra lý do bằng cách gửi thông báo chấm dứt cho Người nhận dịch vụ không phải là Người tiêu dùng.

 

 

§ 10

QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP VỀ QUYỀN NGƯỜI TIÊU DÙNG

1.     Một doanh nhân điều hành một doanh nghiệp tư nhân (đoạn này không áp dụng cho các công ty thương mại) được bảo vệ theo quy định của Đạo luật về Quyền của Người tiêu dùng, với điều kiện là Thỏa thuận Bán hàng được ký kết với Người bán không mang tính chất chuyên nghiệp.

2.     Người tiến hành hoạt động kinh doanh quy định tại điểm 1 khoản này chỉ được bảo hộ trong phạm vi:

2.1.   điều khoản hợp đồng bị cấm - cái gọi là điều khoản lạm dụng,

2.2.   trách nhiệm pháp lý theo bảo hành đối với các khuyết tật vật lý và pháp lý của Sản phẩm, theo § 7 của Quy định,

2.3.   quyền rút khỏi hợp đồng từ xa, theo § 8 của Quy định.

3.     Doanh nhân được đề cập tại điểm 1 của đoạn này sẽ mất quyền bảo vệ người tiêu dùng nếu Thỏa thuận bán hàng được ký kết với Người bán có tính chất chuyên nghiệp, được xác minh trên cơ sở mục nhập của doanh nhân trong Sổ đăng ký Trung tâm và Thông tin về Hoạt động Kinh tế của Cộng hòa Ba Lan, đặc biệt là các mã của Phân loại Hoạt động của Ba Lan được nêu trong đó.

4.     Các doanh nhân được đề cập tại điểm 1 của đoạn này không thuộc phạm vi bảo vệ của tổ chức dành cho Người tiêu dùng bởi các thanh tra viên về quyền của người tiêu dùng poviat cũng như Chủ tịch Văn phòng Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng.

 

§ 11

LOẠI HÌNH VÀ PHẠM VI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ

1.     Nhà cung cấp dịch vụ cho phép sử dụng Dịch vụ điện tử thông qua Cửa hàng, chẳng hạn như:

1.1.   ký kết Thỏa thuận mua bán sản phẩm,

1.2.   duy trì Tài khoản trong Cửa hàng,

1.3.   Bản tin,

1.4.   gửi tin nhắn qua Form liên hệ.

2.     Việc cung cấp Dịch vụ Điện tử cho Người nhận Dịch vụ trong Cửa hàng diễn ra theo các điều kiện được nêu trong Quy định.

3.     Nhà cung cấp dịch vụ có quyền đặt nội dung quảng cáo trên trang web của Cửa hàng. Nội dung này là một phần không thể thiếu của Cửa hàng và các tài liệu được trình bày trong đó.

 

§ 12

ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP VÀ KÝ HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ

1.     Việc cung cấp Dịch vụ Điện tử được quy định trong § 11 điểm 1 của Quy định bởi Nhà cung cấp Dịch vụ là miễn phí.

2.     Thời hạn mà hợp đồng được ký kết:

2.1.   hợp đồng cung cấp Dịch vụ điện tử bao gồm việc cho phép gửi Đơn đặt hàng trong Cửa hàng được ký kết trong một khoảng thời gian nhất định và chấm dứt tại thời điểm Người nhận dịch vụ đặt hoặc ngừng đặt Đơn hàng,

2.2.   hợp đồng cung cấp Dịch vụ điện tử bao gồm việc duy trì Tài khoản trong Cửa hàng được ký kết trong một khoảng thời gian không xác định. Việc ký kết hợp đồng diễn ra tại thời điểm gửi Mẫu đăng ký đã hoàn thành bởi Người nhận dịch vụ,

2.3.   hợp đồng cung cấp Dịch vụ điện tử bao gồm việc sử dụng Bản tin được ký kết trong một khoảng thời gian không xác định,

2.4.   hợp đồng cung cấp Dịch vụ điện tử bao gồm việc cho phép gửi tin nhắn đến Nhà cung cấp dịch vụ thông qua Biểu mẫu liên hệ được ký kết trong một khoảng thời gian nhất định và chấm dứt khi Người nhận dịch vụ gửi tin nhắn hoặc ngừng gửi tin nhắn đó.

3.     Các yêu cầu kỹ thuật cần thiết để hợp tác với hệ thống CNTT được Nhà cung cấp dịch vụ sử dụng:

3.1.   một máy tính (hoặc thiết bị di động) có truy cập Internet,

3.2.   truy cập vào e-mail,

3.3.   Trình duyệt web,

3.4.   bật Cookies và Javascript trong trình duyệt web.

4.     Người nhận dịch vụ có nghĩa vụ sử dụng Cửa hàng theo cách phù hợp với luật pháp và sự đúng đắn, có tính đến việc tôn trọng quyền cá nhân và quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

5.     Người nhận dịch vụ có nghĩa vụ nhập dữ liệu phù hợp với thực tế.

6.     Người nhận dịch vụ bị cấm cung cấp nội dung bất hợp pháp.

 

§ 13

KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ

1.     Các khiếu nại liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ Điện tử qua Cửa hàng có thể được Khách hàng gửi qua e-mail đến địa chỉ sau: [email protected]

2.     Trong e-mail trên, vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin và hoàn cảnh càng tốt về chủ đề khiếu nại, đặc biệt là loại và ngày xảy ra vi phạm cũng như chi tiết liên hệ. Thông tin được cung cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi và đẩy nhanh quá trình xem xét khiếu nại của Nhà cung cấp dịch vụ.

3.     Việc xem xét khiếu nại của Nhà cung cấp dịch vụ diễn ra ngay lập tức, không muộn hơn trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo.

4.     Phản hồi của Nhà cung cấp dịch vụ về khiếu nại được gửi đến địa chỉ e-mail của Khách hàng được cung cấp trong khiếu nại hoặc theo cách khác do Khách hàng cung cấp.

 

§ 14

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ

1.     Chấm dứt hợp đồng cung cấp Dịch vụ điện tử:

1.1.   Hợp đồng cung cấp Dịch vụ điện tử có tính chất liên tục và vô thời hạn (giữ Tài khoản, Bản tin) có thể bị chấm dứt,

1.2.   Khách hàng có thể chấm dứt hợp đồng có hiệu lực ngay lập tức mà không cần đưa ra lý do bằng cách gửi tuyên bố có liên quan qua e-mail đến địa chỉ sau: [email protected]

1.3.   Nhà cung cấp dịch vụ có thể chấm dứt hợp đồng cung cấp Dịch vụ điện tử liên tục và vô thời hạn trong trường hợp Người nhận dịch vụ vi phạm Quy định, đặc biệt khi người đó cung cấp nội dung trái pháp luật sau khi yêu cầu ngừng vi phạm trước một thời hạn thích hợp không có hiệu lực. Trong trường hợp này, hợp đồng hết hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày nộp tuyên bố chấm dứt hợp đồng (thời hạn báo trước),

1.4.   chấm dứt dẫn đến chấm dứt quan hệ pháp luật có hiệu lực trong tương lai.

2.     Bên cung cấp dịch vụ và Bên nhận dịch vụ có thể chấm dứt hợp đồng cung cấp Dịch vụ điện tử bất cứ lúc nào theo thỏa thuận của các bên.

 

§ 15

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1.     Tất cả nội dung được đăng trên trang web tại https://ts2.shop/vn/ đều được bảo vệ bởi bản quyền và (theo § 15 điểm 3 và các yếu tố được đăng bởi Người nhận dịch vụ, được sử dụng trên cơ sở giấy phép, chuyển nhượng bản quyền hoặc sử dụng hợp pháp) được sở hữu TS2 SPACE CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN được đưa vào Sổ đăng ký Doanh nhân bởi Tòa án Quận cho Thủ đô của Warszawa ở Warsaw, Phòng Thương mại thứ 12 của Tòa án Quốc gia Đăng ký theo số KRS: 0000635058, địa điểm kinh doanh và địa chỉ cung cấp dịch vụ: Aleje Jerozolimskie 65/79, số căn hộ: 15.03, 00-697 Warszawa, NIP: 7010612151, REGON: 365328479. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra cho Nhà cung cấp dịch vụ do việc sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang web https://ts2.shop/vn/ mà không có sự đồng ý của Nhà cung cấp dịch vụ.

2.     Bất kỳ việc sử dụng nào của bất kỳ ai, mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Nhà cung cấp dịch vụ, đối với bất kỳ yếu tố nào tạo nên nội dung và nội dung của trang web https://ts2.shop/vn/ đều cấu thành hành vi vi phạm bản quyền của Nhà cung cấp dịch vụ và dẫn đến trách nhiệm dân sự và hình sự.

3.     Tất cả tên thương mại, Tên sản phẩm, tên công ty và logo của họ được sử dụng trên trang web của Cửa hàng tại https://ts2.shop/vn/ đều thuộc về chủ sở hữu của chúng và chỉ được sử dụng cho mục đích nhận dạng. Chúng có thể là thương hiệu đã đăng ký. Tất cả các tài liệu, mô tả và hình ảnh được trình bày trên trang web của Cửa hàng tại https://ts2.shop/vn/ đều được sử dụng cho mục đích thông tin.

 

§ 16

QUY ĐỊNH THỨC

1.     Các thỏa thuận được ký kết thông qua Cửa hàng được ký kết theo luật Ba Lan.

2.     Trong trường hợp không tuân thủ bất kỳ phần nào của Quy định với luật hiện hành, các quy định có liên quan của luật Ba Lan sẽ được áp dụng thay cho điều khoản bị thách thức của Quy định.

3.     Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận bán hàng giữa Cửa hàng và Người tiêu dùng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng, với mục đích giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, có tính đến Đạo luật về giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng ngoài tòa án. Tuy nhiên, nếu điều này không thể thực hiện được hoặc sẽ không thỏa đáng cho một trong hai bên, tranh chấp sẽ được giải quyết bởi một tòa án chung có thẩm quyền, theo điểm 4 của đoạn này.

4.     Khởi kiện tranh chấp:

4.1.   bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa Nhà cung cấp dịch vụ và Người nhận dịch vụ (Khách hàng) cũng là Người tiêu dùng hoặc thực thể được đề cập trong §10 của Quy định, sẽ được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền theo các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự của Ngày 17 tháng 11 năm 1964,

4.2.   bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa Nhà cung cấp dịch vụ và Người nhận dịch vụ (Khách hàng) không phải là Người tiêu dùng, như được đề cập trong §9 của Quy định, sẽ được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền của Nhà cung cấp dịch vụ.

5.     Khách hàng là Người tiêu dùng cũng có quyền sử dụng phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, cụ thể bằng cách gửi, sau khi hoàn tất thủ tục khiếu nại, đơn yêu cầu khởi xướng hòa giải hoặc đơn yêu cầu tòa án trọng tài xem xét vụ việc ( có thể tải xuống ứng dụng từ trang web http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Danh sách các Tòa án Trọng tài Người tiêu dùng Thường trực hoạt động tại các Cơ quan Thanh tra Thương mại cấp tỉnh có trên trang web: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Người tiêu dùng cũng có thể sử dụng sự hỗ trợ miễn phí của thanh tra người tiêu dùng poviat (thành phố) hoặc tổ chức xã hội có nhiệm vụ theo luật bao gồm bảo vệ người tiêu dùng. Việc theo đuổi yêu cầu bồi thường ngoài tòa án sau khi kết thúc thủ tục khiếu nại là miễn phí.

6.     Để giải quyết tranh chấp một cách thân thiện, đặc biệt, người tiêu dùng có thể gửi khiếu nại qua nền tảng trực tuyến ODR (Giải quyết tranh chấp trực tuyến), có sẵn tại: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.